Hát Lễ 2017

HÁT LỄ 2017

12/25/2017 – Thứ 2- Đại Lễ Giáng Sinh Năm B – Lễ: 12pm(Tập hát 11:00AM)

1. Nhập Lễ:  Tiếng Hát Thiên Thần

 2. Thánh Vịnh – Solo Minh Thư: Tv96_gs_hvh

3. Dâng Lễ: Mùa Đông Năm Ấy (Updated)

4.  Hiệp Lễ: Noel Về (Updated)

5. Kết Lễ: Hang Belem

*********************************************

12/24/2017 – Chúa Nhật Đêm Giáng Sinh – Hát 6PM (Tập Hát 5pm)

 Ca Đoàn Tổng Hợp:

  1. Trời Cao
  2. Hãy Dọn Đường (Lm. Mi Trầm)

CĐHA:

1. Tiếng Hát Thiên Thần

2. Mùa Đông Năm Ấy (Updated)

Solo tiểu khúc (1: Chị Thủy; 2: Chị Uyên; 3: Chị Tuyền)

Nữ:

Tenor:

Bass:

3. Noel Về (Updated)

Soprano (Nữ cao):

Alto (Nữ trầm):

Bass & Tenor (Nam):

CODA (Kết)

Soprano:

Alto:

Tenor:

Bass:

*********************************************

 12/23/2017 – Thứ Bảy 4 Mùa Vọng B – Xin Vâng – Lễ 7PM (Tập Hát 6pm)

1. Nhập Lễ: Nguyện Mùa Vọng

Nữ:

Nam:

2. Thánh Vịnh – Solo chị Uyên: Con Sẽ Ca Ngợi

3. Dâng Lễ: Lễ Dâng Trong Đời

Nữ:

Nam:

4.  Hiệp Lễ: Để Chúa Đến

5. Kết Lễ: Xin Vâng

*********************************************

12/22/2017 – Tiệc Cuối Năm Hensen Hall: 6PM-1AM

*********************************************

12/17/2017 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B – Hãy vui mừng trong Chúa – Lễ 3PM (Tập Hát 1:15pm)

 

1. Nhập Lễ: Mừng Vui Lên

2. Thánh Vịnh – Solo chị Tuyền: Linh Hồn Tôi

Nữ:

Nam:

3. Dâng Lễ: Mùa Đông Thánh Ân

4.  Hiệp Lễ: Mừng Khen Giavê

Nữ:

Nam:

5. Kết Lễ: Cho Nước Trời Mai Sau

*********************************************

11/19/2017 – Chúa Nhật 33 Năm A – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lễ Nhớ)

1. Nhập Lễ: Anh Hùng Tử Đạo

Nữ:

Nam:

2. Thánh Vịnh – Solo Anh Triết: TV125 – Mùa Gặt Mừng Vui

Nữ:

Nam:

3. Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng

Nữ:

Nam:

4.  Hiệp Lễ: Đẹp Thay

5. Kết Lễ: Cùng Vui Bước

*********************************************

11/1/2017 – Thứ 4 @ 7pm – Lễ Các Thánh

1. Nhập Lễ: Đẹp Thay

2. Thánh Vịnh – Ca Đoàn Mễ

3. Alleluia – Câu Xướng – Solo Anh Dũng: Câu Xướng Trước Phúc Âm

4. Dâng Lễ: Con Đường Chúa Đã Đi

Nữ:

Nam:

5.  Hiệp Lễ: Bát Phúc

Nữ:

Nam:

6. Kết Lễ: Ca Đoàn Mễ

*********************************************

10/15/2017 – Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A

1. Nhập Lễ: Nơi Nhà Chúa

2. Thánh Vịnh – Solo Chị Tuyền: Đồng Cỏ Tươi

3. Dâng Lễ: Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn

4.  Hiệp Lễ: Tin Vào Tình Chúa

5. Kết Lễ: Mẹ Đầy Ơn Phúc

*********************************************

10/1/2017 – Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A

1. Nhập Lễ: Vào Thánh Lễ

2. Thánh Vịnh – Solo Minh Thư: Tv24_26a_hvh2

3. Dâng Lễ: Lễ Dâng

4.  Hiệp Lễ: Cũng Một Kiếp Người

5. Kết Lễ: Chút Tình Con Thơ

*********************************************

9/17/2017 – Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

1. Nhập Lễ: Về Bên Chúa

2. Thánh Vịnh – Solo Chị Uyên: Tv102_24a_hvh

3. Dâng Lễ: Tình Yêu Của Chúa

4.  Hiệp Lễ: Hãy Tha Thứ

5. Kết Lễ: Xin Vâng

*********************************************

9/7/2017 – Thứ 5 – Lễ Tang

1. Nhập Lễ: Cửa Công Chính

2. Thánh Vịnh: Chúa Chăn Nuôi Tôi

3. Dâng Lễ: Xin Ngài Thương Con

4.  Hiệp Lễ: Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi

5. Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình

*********************************************

8/13/2017 Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A

Các anh chị coi bài trước:

1. Nhập Lễ: Chung Một Niềm Tin

2. Thánh Vịnh – Solo Anh Tôn: Tv84_19a15b_hvh

3. Câu Xướng – Solo Anh Dũng  (Xin coi phần Thánh Vịnh)

4. Dâng Lễ: Tình Chúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con

Nữ:

Nam:

5.  Hiệp Lễ: 

a. Cho Con Vững Tin

b. Niềm Xác Tín Của Con

5. Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con

Nữ:

Nam:

********************************************

7/22/2017 – Thứ 7 Lễ Cưới – 10AM (Xin có mặt lúc 9AM) – Em họ của chị Linh ca đoàn mình.

1. Nhập Lễ: Ngày Hạnh Phúc

2. Thánh Vịnh – Solo Chị Uyên: Vinh Phúc

3. Alleluia: Alleluia_DamCuoi_vht

4. Trao Nhẫn – Chị Uyên & Anh Tôn: Lời Thề

5. Dâng Lễ – Solo Minh Thư: Kinh Cầu Tình Yêu

6.  Hiệp Lễ:

a. Solo Chị Thủy & Anh Triết: Nguyện Cầu Cho Nhau

b. Khi Hoa Nở Miền Cana

7.  Dâng Bông – Chị Oanh (Gia đình cô dâu & chú rể) Tình Hồng Dâng Mẹ

8.  Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3

 ********************************************

7/16/2017 Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

Các anh chị coi bài trước:

1. Nhập Lễ: Nào Về Đây

2. Thánh Vịnh: Solo Minh Thư : Tv64_15a_hvh

3. Câu Xướng: Solo Anh Dũng  : Câu Xướng 15A TN

4. Dâng Lễ: Thân Lúa Miến

5.  Hiệp Lễ: 

a. Nếu Chúa Là

5. Kết Lễ: Tấu Lạy Bà

********************************************

 

6/11/2016 Chúa Ba Ngôi – Bổn Mạng Ca Đoàn

Các anh chị coi bài trước: CN-ChuaBaNgoi-NamC

1. Nhập LễVinh Quang Chúa Chung:

2. Thánh Vịnh: Solo Chị Tuyền: TC_Daniel_hvh2

3. Câu Xướng: Solo Anh Dũng CauXuongLeBaNgoi

4. Dâng Lễ: Lễ Vật Dâng Hiến Chung:

Nữ Sop:

Nữ Alto:

Nam:

5.  Hiệp Lễ:  a. Thien Chua Ba Ngoi Solo: Chị Uyên – câu 1; Thầy Tôn – câu 2; câu 3: Chị Thủy; câu 4: anh Triết

b. Một Giọt Sương: Solo: Chị Tuyền 

5. Kết Lễ: Cảm Tạ Hồng Ân

*********************************************************

4/19/2017 – Thứ 6 Lễ Cưới – 4pm (Xin có mặt lúc 3pm)

1. Nhập Lễ: Ngày Hạnh Phúc

2. Thánh Vịnh – Solo Chị Hằng: Vinh Phúc

3. Alleluia: Alleluia_DamCuoi_vht

4. Trao Nhẫn – Solo Anh Triết: Trước Bàn Thờ

5. Dâng Lễ – Solo Chị Uyên: Của Lễ Yêu Thương

6.  Hiệp Lễ:

a. Kinh Cầu Tình Yêu

b. Solo Chị Thủy & Anh Dũng: Chung Kết Trầu Cau

7.  Dâng Bông – Solo Chị Tuyền: Tình Hồng Dâng Mẹ

8.  Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3

 ********************************************************

5/21/2017 – Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh (Xin có mặt lúc 1:15pm)

1. Nhập Lễ: Về Nơi Đây

2. Thánh Vịnh – Solo Anh Triết: Thánh Vịnh 65

3. Dâng Lễ: TìnhChúa Ơn Ngài Đã Đủ Cho Con

Nữ:

Nam:

4.  Hiệp Lễ:

a. Tình Ca Vô Tận

Nam:

b. Chúa Sống Trong Tôi

Nữ:

Nam:

5. Kết Lễ: Hơi Ấm Bình An

Nữ:

Nam:

4/16/2017 – Đại Lễ Phục Sinh (Năm A)

Các chị coi bài trước: CNPS-A

1. Nhập Lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui

2. Thánh Vịnh – Solo Minh Thư  : Hãy Hát Mừng Chúa

3. Ca Tiếp Liên – Solo Chị Tuyền: Hoan Ca Phục Sinh

4. Câu Xướng – Solo Anh Dũng: Câu Xướng Trước Phúc Âm

 5. Dâng Lễ: Hy Lễ Vượt Qua

Nữ:

Nam:

6.  Hiệp Lễ:

a. Chúa Đã Sống Lại

Nam:

b. Chúa Sống Lại Rồi

7. Kết Lễ: Vui Ca Phục Sinh

***************************************************************

4/13/2017 – Thứ Năm Tuần Thánh  (Năm A)

Các chị coi bài trước: ThuNamTuanThanh-A

1. Nhập Lễ: Thập Giá Đức Kitô

2. Thánh Vịnh Solo Chị Uyên: Tv115_thursday3_hvh

3. Nghi Thức Rửa Chân: Hãy Rửa Chân Cho Nhau

4. Dâng Lễ: Canvê, Chiều Tím Buồn

5.  Hiệp Lễ: Bài Ca Thương Khó

6. Kết Lễ: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng

Nam:

3/19/2017 – CN3 – Mùa Chay (Năm A)

Các chị coi bài trước: CN3A_MC

1. Nhập Lễ: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng

Nam:

2. Thánh Vịnh Solo chị Trang: Tv94_chay3a_hvh

3. Dâng Lễ: Biết Bao Lần

4. Hiệp Lễ:

a. Nếu Một Lần

Nam:

b. Tình Ca Vô Tận

Nam:

5. Kết Lễ: Lạy Thánh Giuse

Nam:

*******************************************************

3/1/2017 – /Thứ Tư Lễ Tro 7PM (Năm A)

Các chị coi bài trước: ThuTuLeTro_A

1. Nhập Lễ: Con Nay Trở Về

Nữ:

Nam:

2. Thánh Vịnh Solo chị Trang: Tv50_tro_hvh2

3 Nghi Thức Xức Tro:

a. Hỡi Người Hãy Nhớ

Nữ:

Nam:

b. Người Là Bụi Tro

Nữ:

Nam:

4. Dâng Lễ: Lời Kinh Nguyện Trầm

5.  Hiệp Lễ: Vươn Cao Linh Hồn

Nữ:

Nam:

5. Kết Lễ: Con Đường Chúa Đã Qua

 Nữ:

 Nam:

********************************************************************************************************************************

2/19/2017 – Chúa Nhật 7 – Thường Niên (Năm A)

Các chị coi bài trước: CN7TN_A

1. Nhập Lễ: Chúa Là Tình Yêu

Nữ:

Nam:

2. Thánh Vịnh Solo Minh Thư: Thánh Vịnh 102

3. Dâng Lễ: Lời Dâng

 Nữ:

Nam:

4.  Hiệp Lễ

a. Bài Ca Đức Ái

 Nữ:

Nam:

b. Cho Con Biết Yêu Thương

 Nữ:

Nam:

5. Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con

 Nữ:

Nam:

********************************************************************************************************************************

1/15/2017 – Chúa Nhật 2 – Thường Niên (Năm A)

Các chị coi bài trước: cn2tn_a_2017

1. Nhập Lễ: Con Hân Hoan

Nữ:

Nam:

2. Thánh Vịnh Solo Chị Tuyền – TV39 – Này Con Xin Đến

3. Dâng Lễ: Dâng

Nữ:

Nam:

4.  Hiệp Lễ

a. Con Có Chúa Mà (Nhờ chị Uyên solo nửa phần tiểu khúc đầu, anh Dũng nửa phần sau)

Nữ:

Nam:

b. Lắng Nghe Lời Chúa

5. Kết Lễ: Hơi Ấm Bình An

Nữ:

Nam:

********************************************************************************************************************************